Latest publications:

Preview and download the latest WageIndicator Publications from WageIndicator Foundation.

WageIndicator Publications: 20182017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001

Are Collective Agreements in Cambodia, Indonesia, Pakistan and Vietnam guaranteeing Decent Working Conditions? Analysis and comparison from the WageIndicator database - July 2018, South Korea 

In Asia, as well as all over the rest of the world, the lives of millions are affected by their working conditions. The responsibility to provide decent working provisions concerns - among other actors - the governments: ratifying ILO conventions is the first step a country can take in this regard, followed by enacting suitable legal regulations and enforcing those effectively. However, national labour law is often not sufficient, either because it doesn’t cover all of the issues affecting workers, or because it is too general. The role of collective bargaining could then be crucial to improve the effect of the labour law, by giving better provisions, tackling the issues in a more detailed way, and adapting the regulations for the workers of a specific sector or company. But is this really happening? Are collective agreements (CBAs) in South and Southeast Asia improving the provisions of national regulations? Where is this tool being used in the most effective way in this area? This paper strives to answer these questions, focusing in particular on the capability of collective bargaining in guaranteeing decent working conditions in one South Asian country – Pakistan – and in three Southeast Asian countries – Cambodia, Indonesia and Vietnam. The analysis covers the content of 215 recent collective agreements (mostly signed between 2009 and 2015) coming from Pakistan (82 CBAs), Cambodia (6 CBAs), Vietnam (5 CBAs) and Indonesia (122 CBAs). These agreements have been collected by the WageIndicator Foundation and are coded in the WageIndicator Collective Agreements Database. 
Access the full paper and presentation in English. 

The Future of Work - a presentation on June 26, 2018

On 26 June, 2018,  WageIndicator attended an Oxfam Novib discussion on the Future of Work in The Hague. Thinking about the role of the gig economy but also that 70% of the world population works in agriculture. The WageIndicator websites were seen as fresh new transparent tools for online empowerment everywhere in the world, even in The Netherlands. 
Access the full presentation in English

Can a voluntary web survey be useful beyond explorative research? - May 2018 

In this paper, we compare the estimates of earnings determinants based on the non-probabilistic WageIndicator web survey with those based on the widely used, representative EU Study of Income and Living Conditions survey. Using 10 years of Dutch data, we show that there exists an established segment of predominantly junior workers from which the respondents of the WageIndicator survey are disproportionally drawn. In consequence, the composition of WageIndicator sample tends to retain key characteristics over the years, even though it lacks a probabilistic sampling frame. We show that the estimates produced on the basis of an extended Mincerian earnings model using the two data sources are qualitatively similar. In line with much of the literature, however, the two sets of estimates do not pass the formal statistical test of equality. Nonetheless, when we examine only the subsample of junior workers, the statistical testing does not detect a statistically significant difference between the two datasets in many instances. To our knowledge, ours is the first paper showing such statistical evidence for comparability of a web survey based with a widely used representative data source.
Keywords: Voluntary surveyweb surveydata qualityWageIndicator
Access the paper in English

A Cautionary Note on the Reliability of the Online Survey Data: The Case of Wage Indicator - April 2018

We propose a novel procedure, building on covariate balancing propensity score, which achieves complete reweighting of the WI data, making it able to replicate the structure of nationally representative samples on observable characteristics. While rebalancing assures the match between WI and representative benchmark data sources, we show that the wage schedules remain different for a large group of countries. Using the example of a Mincerian wage regression, we find that in more than a third of the cases, our proposed novel reweighting assures that estimates obtained on WI data are not biased relative to nationally representative data. 
Access the full article in English

Changes in the Executive Bonus Payment Patterns in India Between 2008 - 2016: Some Evidences - March 2018

This article provides a brief overview of the trends in bonus payment to executives in India. Using data from the voluntary web based survey of Paycheck India, which is a part of WageIndicator Foundation, this article analyzes the trends in five types of bonuses, viz., performance, end-of-year, festival, profit-share and others, from 2008 to 2016, across public and private sectors and four types of industries, viz., manufacturing and construction; trade, transport and hospitality; commercial services; and public sector, health care and education. The results suggest that performance bonus is the most popular type of bonus, while profit-share is the least popular. However, from 2008 to 2016, the shares of all types of bonuses in both sectors (Public and Private) and all industries have been declining, and in most of the large industries and firms, bonuses in terms of cash payments are now restricted to fewer executives.
Access the full article in English online

Relatie vakbond - management - February 2018

Al drie decennia streven internationale vakbondskoepels en Europese Ondernemingsraden ernaar om transnational company agreements (TCAs, ofwel transnationale bedrijfsovereenkomsten) af te sluiten met multinationals. Deze TCAs kunnen de rechten dekken van werknemers in Europa en dan betreft het een European framework agreement (EFA); gaat het om wereldwijde activiteiten dan wordt zo’n overeenkomst een international framework agreement (IFA) genoemd. Een eerste IFA werd in 1988 gesloten met het Franse voedingsconcern Danone. Vooral tussen 2000 en 2010 nam het aantal van zulke overeenkomsten snel toe. Voor 2015 vonden we in een database van de ILO en de Europese Commissie (EC) 260 TCAs die gesloten waren met 161 toen bestaande multi’s. De afgesloten TCAs liepen qua inhoud sterk uiteen; het aantal onderwerpen varieerde van één of twee tot bijna alle 12 die de ILO/EC-database onderscheidde. Het voldoen aan fundamentele arbeids- of vakbondsrechten werd veruit het meest genoemd (239 keer), gevolgd door gelijke rechten en anti-discriminatie-bepalingen (124), veiligheid en gezondheid (122) en kwalificatie-ontwikkeling (112).

We willen weten hoe de multinationals waarmee TCAs zijn afgesloten, zich verhouden tot een grotere groep multi’s voor wat betreft hun relatie tot de vakbonden. Gaat het om koplopers of zitten ze rond het gemiddelde, of nog daaronder? Met dat doel koppelden we bovenstaande informatie aan gegevens uit ons WIBAR-3 onderzoek. Van dat laatste deden we al verslag in Zeggenschap 2016-4 en 2017-1. In WIBAR-3 scoorden we de relatie tussen management en vakbond (hierna MAN-VB) voor 575 bedrijven die in 23 EU-landen tot de vijf grootste behoorden in hun sector, dat wil zeggen in metaal en elektrotechniek, groothandel, detailhandel, ICT, en transport en telecom. Op een schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog) resulteerde dat in een gemiddelde MAN-VB score van 2.92, dichtbij de ‘3’ die stond voor ‘puur zakelijk’. Maar opmerkelijk genoeg kwamen de 451 bedrijven die onderdeel vormden van in totaal 231 multi’s gemiddeld lager uit, op 2.85.
Access the full article in Dutch 

Vraag en aanbod arbeid - January 2018

In 2014 lanceerde de Europese Commissie, teneinde actuele informatie over vacatures te verzamelen, het project Monitoring van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Europa. Met de resultaten zouden onderwijsinstellingen, beroepsadviseurs en intermediairs beter op een mogelijke mismatch tussen de vraag naar en het aanbod van arbeid kunnen anticiperen. En dat dan op het niveau van beroepen, want daar draait het uiteindelijk om. Vooral over de vraag naar arbeid uitgedrukt in vacatures per beroep is nog weinig bekend. Om de mismatch in kaart te brengen hebben we recent een onderzoek afgerond naar vraag en aanbod voor 279 beroepen. Veel data zijn nodig voor zo'n onderzoek. Voor één land in de EU waren zulke gegevens te vinden: de Tsjechische Republiek. In dat land bestaat een wettelijke verplichting voor werkgevers om alle vacatures te melden aan het arbeidsbureau. Dat codeert deze naar gevraagd beroep en gevraagd opleidingsniveau. En er zijn Loonwijzer-data voor de Tsjechische Republiek beschikbaar waarbij de beroepen en de opleidingsniveaus op dezelfde manier zijn gecodeerd voor de werkenden. Door gegevens uit deze twee bronnen te combineren kon de mismatch tussen vraag en aanbod per beroep worden achterhaald. Onze studie is de eerste in Europa met zo'n aanpak.

Bij een kwart van de beroepen in de Tsjechische Republiek bleek er veel meer vraag dan aanbod, terwijl er bij een derde veel meer aanbod was (zie grafiek). Bij het vergelijken van de eisen gesteld in vacatures en de bestaande banen voor dezelfde beroepen ontstaat, in ieder geval voor de Tsjechische Republiek, het beeld van een overgeschoolde beroepsbevolking. Bij vergelijking van de laagste opleidingsniveaus van vacatures en baanhouders blijkt dat in één op de drie beroepen de vereiste en behaalde niveaus gelijk zijn, maar dat voor de meerderheid van de beroepen de laagste opleiding van werkenden minstens één niveau hoger is dan die welke genoemd wordt in de vacatures. Bij vergelijking van de gemiddelde onderwijsniveaus zijn deze in bijna de helft van de beroepen gelijk, maar voor een kwart van de beroepen ligt het feitelijk behaalde onderwijs één niveau boven het vereiste onderwijs en voor nog eens een kwart ligt dat zelfs twee niveaus daarboven. Bij het vergelijken van de hoogste onderwijsniveaus zijn deze in meer dan de helft van de beroepen gelijk voor vacatures en baanhouders, bij één op de tien is dit bij de baanhouders één niveau hoger en voor een kwart is dit zelfs twee niveaus boven dat wat in de vacatures vereist wordt.
Access the full article in Dutch

Decent Work Check and SDG Target 8.8: protect labour rights - December 2017

A lunch seminar presentation at AIAS Amsterdam / University of Amsterdam on December 14, 2017 by Iftikhar Ahmad, WageIndicator Foundation on the Decent Work Check and the SDG Target 8.8: SDG 8: Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all

• 5 Targets and 7 Indicators relate to Decent Work

• Target 8.8 • Protect labour rights and promote safe and secure working environments for all workers, including migrant workers, in particular women migrants, and those in precarious employment
Access the full presentation in English

Towards an understanding of Job Matching Using Web Data - December 2017 

There is a lot that we do not know (but need to know) about how matching on the labour market works, which data can show us. At the same time, the sole purpose of collecting data is to learn more about the world and potentially take action to make it a better place by addressing pressing challenges that hinder societal progress, in our case by ensuring that workers are equipped with the skills they need on the job market. Labour market matching is one of the most salient challenges in terms of research as well as policy.

This is particularly true in Europe, where the issue of equipping workers with right skills for employment has been considered an important policy priority for quite some time (CEDEFOP 2014, 2015). This policy discourse reflects the important debate about the “future of work” in the literature, with Tyler Coven’s Average Is Over, being perhaps the most well-known example. According to Coven, “Quality labor with unique skills” (Cowen 2013) is one of three crucial resources needed in the modern economy, where an increasing number of tasks traditionally performed by humans will be conducted by robots. 1 American statistician (1900 – 1993). Cited from presentation of director DG ESTAT Emanuele Baldacci on Big Data (Baldacci 2016) 2 American economist, University of California, Santa Barbara. Quote from his IZA World of Labour piece, Internet as a labor market matchmaker (Kuhn 2014). 2 The debates outlined above cannot be separated from the rise of the Internet phenomenon. The Internet changed the way how the hiring process is organized, how the work itself looks like and allowed us to collect immense volumes of very detailed data on nearly any aspect of human life including work. Given these developments, it comes as no surprise that the push for an understanding of the role of skills on the labour market, going beyond the limitations of the canonical models such as Beveridge curve, is rising fueled by the new reality on the labour market and the unprecedented access to innovative data sources.

At the same time, while it is widely accepted that changes are afoot, we are still quite unsure how deep are they. Is the fact that web is becoming so crucial in labour market matching – up to the point of work being organized online through online platforms – going to improve the labour market matching? Do the robots and artificial intelligence increasingly present at the workplace alongside humans represent just a “tactical mutation” or something more fundamental with regards to how society is organized. Are the “big” web data the future of research. These are important complex puzzles, which can not all be answered in depth within a thesis.

Being aware of the limitation outlined above, the thesis aims for a pragmatic approach through making steady advances exploring the methodological issues but also showcasing the potential of web data to understand the labour market role of specific skills, such as language and computer proficiency from both supply and demand perspectives. As such, the presented research represents an ahead of the curve exploration and is intended to set the stage for the future research. At the same time, the thesis very much aims to place the web-based research of labour matching within the cyclopean scope and diversity of the applications of web data in modern labour studies and in the wider scientific enquiry. The presented research draws from my research collaborations focusing on labour market matching and the use of web data, which took place within the framework of the InGRID and Eduworks international collaborative research projects, funded under the 7th financial program of the European Commission in the period 2013-2017.
Download the Disertation in English

Manual and codebook of the WageIndicator Labour Law Database - Version 1 - October 2017

WageIndicator labour law specialist Iftikhar Ahmad and his team in Islamabad (Pakistan) collect all available information about the Labour Law in a country, following a structure of 13 main topics: Work & Wages, Compensation, Annual Leave & Holidays, Employment Security, Employment Security, Family Responsibilities, Maternity & Work, Health & Safety, Sickness and Employment Injury Benefits, Social Security, Equal Treatment at work, Child Labour, Forced Labour and Social Dialogue. Each topic is subdivided into three or more subtopics. The labour law information is explained in an easily understandable language, but at the same time it provides reference to the legal texts (quoting sections and articles of law). These texts are then uploaded in the COBRA-program, both in English and in the national language(s). For each topic, Cobra provides a set of questions to be answered: some require answers with numerical data, others are multiple-choice answers.
Access the manual in English

Werkgelegenheid - October 2017

In het WIBAR-3 onderzoek hebben we recente cijfers voor alle 23 EU-landen op een rij gezet over de arbeidsverhoudingen in de vijf onderzochte sectoren: metaal en elektrotechniek; groothandel; detailhandel; de ICT-sector, en transport en telecommunicatie. Het ging hierbij vooral om de organisatiegraad van werknemers in vakbonden (in de grafiek ORG). de dekkingsgraad van cao's (CAO) en het aandeel van werknemers dat onder een sectorale CAO (SEC) viel. Het was een flinke klus om dit alles op te duiken. Maar toen hadden we ook wat. We kregen onder meer de kans om de ontwikkeling van de werkgelegenheid over 2008 tot 2014 te confronteren met kenmerken van de arbeidsverhoudingen. En om zo antwoorden te geven op vragen als: groeit de werkgelegenheid harder waar er weinig werknemers georganiseerd zijn en/ of onder een CAO vallen? Of maken de arbeidsverhoudingen per saldo niet uit? Of verschilt zo'n antwoord per sector?
Access the full publication in Dutch

Codebook WageIndicator Collective Agreements Database - October 2017

This document contains the variable information of the dataset of the WageIndicator Collective Agreements Database. This document contains information about all CBA’s, that have been entered into the database from its start in 2013 until August 2017. Detailed information about the WageIndicator Collective Agreements Database can be found on the homepage of the Database and in the 2016 codebook.1 This document has been prepared as part of the BARCOM project.
Access the Codebook in English

 

Living Wages on five Continents - October 2017

In most countries around the world, a statutory minimum wage is set by law and workers are entitled to this minimum wage. The minimum wage should be regularly adjusted to take account for fluctuations in the cost of living and other economic conditions. 1 Otherwise minimum wage may not provide sufficient level of income to maintain decency for households of minimum workers. This difference is the starting point of the Living Wage: While it is not prescribed by law and, thus, cannot be legally enforced, Living Wage aims at determining the income in order to guarantee a decent living for every working person and their families. Living wage campaigns aim at lifting the minimum wage and to ‘make minimum wage a living wage’. Allowing people to lead a decent life is not only a moral obligation. It also encourages consumption by increasing a country’s purchasing power and by keeping employment rates up. Employers paying Living Wage benefit from lower turnover of employees and higher productivity gains. Despite the general agreement on the ethical and economic contributions a Living Wage would make, no common framework for calculating these Living Wages exists. Most organisations develop their own regional or worldwide model. One such international model determining gross income levels that allow decency has been developed by the WageIndicator Foundation. It is consistent with the methodology developed by Richard and Martha Anker for the Global Living Wage Coalition. 2 The Living Wage calculated by WageIndicator is composed of seven parts: food, housing, transport, health, education, tax and other costs. Living Wages are estimated for a set of common household compositions and under different assumptions about working hours. The WageIndicator approach is innovative as it collects prices inter alia through web surveys. This approach helps to publish timely, reasonably accurate and globally comparable estimates. When necessary, the collection of prices is organized through face-to-face surveys and helped by field workers who can observe market prices. Living Wages are updated every quarter to reflect the fluctuations of prices. WageIndicator presents Living Wages jointly with minimum wages and prevailing wages of workers. In this way it raises awareness concerning the existing gap between Living Wage and minimum wage. The next section introduces the concept of Living Wages calculation, and then Living Wages are presented for more than 50 countries on five continents, starting with Angola and finishing with Zambia (see the map below). This book presents detailed information about the cost of living in each country.
Access this special report in English 

This year the Yearly Conference of AIAS is entitled ‘Wages in Global Perspective’, referring to the achievement and potential of a global data tool with which AIAS is closely connected, that is, the WageIndicator. This Internet-based tool of comparing and sharing wages resulted from a joint initiative of WageIndicator Foundation director Paulien Osse and AIAS research coordinator Kea Tijdens back in 1999. Over the years, AIAS has played its role in the Foundation’s Supervisory Board. Currently, WageIndicator has websites in 92 countries, and in 2016 nearly 40 million unique visitors consulted these websites. The sites present detailed information on various kinds of wages and salaries, putting them in their national context: real wages, bargained wages, minimum wages, living or decent wages. The response of the thousands of visitors filling out the related, continuous WageIndicator web survey allows a massive amount of analyses of the connection between wages on the one hand and personal and structural characteristics on the other, such as union membership, industry, occupations, skills, migration patterns, and much more. Such analyses have already resulted in over 450 books, reports and journal articles. At the conference a range of researchers will present outcomes of WageIndicator-based research. Improving the representativeness of a voluntary web survey like that of WageIndicator represents a challenge in itself, and presentations will also deal with this issue. Finally, a forum of internationally reputed researchers will question ‘What’s next for WageIndicator-based Research?’, focusing on research perspectives and challenges. During the conference techniques will be used as to optimize audience participation, such that presenters and forum members can consider questions and remarks from the audience at an early stage. This report shows all presentations, papers and documents from the conference. 
Access all papers here in English

AIAS Jaarconferentie 2017 - July 2017

Vrijdag 1 september wordt op de Jaarconferentie 2017 van AIAS, het instituut waar wij werken, de focus gericht op de Loonwijzer. Onder het motto 'Wages in Global Perspective' (de voertaal is Engels) presenteren experts van heinde en verre dan onderzoeksresultaten gebaseerd op Loonwijzergegevens. De grote betekenis van lonen, zowel voor individuen als voor de maatschappij, staat op deze conferentie centraal. Vooral sinds het uitkomen, in 2014, van het boek van Thomas Piketty 'Kapitaal in de 2lste eeuw' heeft het thema van een rechtvaardige inkomensverdeling zijn plaats in de publieke discussie hervonden. Niettemin vraagt de stand van dat debat om verdieping. Zo lijkt zeker op wereldschaal de discussie over de vormen en vorming van lonen die sociale rechtvaardigheid dichterbij kunnen brengen, nog maar net op gang te komen. Gelijktijdig groeit internationaal de aandacht voor het economische belang van het stimuleren van lonen. Allereerst draait het dan om het traditionele thema van het herstel van de effectieve vraag naar producten en diensten en langs deze weg van economische groei en werkgelegenheid. Onlangs wees de International Labour Organization (ILO) er op dat dit herstel in veel landen in Azië en LatijnsAmerika maar ook in Zuid-Europa nog steeds urgent is. Maar met dit thema komen ook strategieën van regeringen en kapitaalgroepen om te concurreren door het laag houden van lonen meer en meer onder vuur te liggen, ook bij internationale organisaties als de ILO, de OECD en het IMF.
Access the article in Dutch [NL]

Indian Labour Market and Position of Women: Gender Pay Gap in the Indian Formal Sector - July 2017

Gender diversity and its consequences in relation to work and economy are much discussed topics in India today. Women constitute almost half the population of India (48%) (Census India, 2011) and thus half of its potential labour force. But the LFPR of women in India has been constantly declining and stands at merely 28.6% for 2014 (The World Bank, 2016). This implies that half of the potential talent base in India is under-utilized (Zahidi & Ibarra, 2010). Though the Indian Government has taken various measures to prevent discrimination against women workers, there still exists a wide gender pay gap in India and in fact no country has been able to close the gender pay gap completely (Tijdens and Klaveren, 2012). The issue of wage inequality is also central to United Nations’ SDGs, “decent work for all women and men, and lower inequality, as among the key objectives of a new universal policy”, which highlight the importance of measuring and devising a mechanism to reduce the pay gap (ILO, 2016). This paper quantifies the magnitude of gender-based disparities that women face in the organized sector of the Indian Labour Market, offers possible explanations for the same and tracks changes over time. Using the WageIndicator (Paycheck.in) continuous and voluntary web salary survey dataset and OLS regression analysis (Blau and Kahn, 2016), the paper identifies the key drivers, trends and reasons of the gender pay gap in the Indian labour market. Key findings include that gender pay gap increases with age, education and skill, occupational status and is significantly higher for married women than single women. To survive in an ever-changing world, in terms of political, economic, social, technological, environmental and legal aspects is the challenge of each passing day. Moreover, to be able to subsist in a dynamic environment, there is a need for a new mind-set that can discard old prejudices and inertia, and accept new ideas and solutions (Hausmann, Tyson, & Zahidi, 2011). The paper explores and expands on the different approaches used by various organizations to counter the gender pay gap. We conclude by providing several concrete and innovative policy recommendations on how to enable Indian women and men to overcome gendered barriers in the labour market. 
Access full working paper in English

Are Collective Agreements around the World doing their job in increasing Equality and Promoting Work/Family Balance Arrangements? The Analysis from the WageIndicator Database - July 2017

Women being discriminated because of pregnancy, working parents struggling to find the time to care for kids, employees whose career is spoiled by inequality in training opportunities: all over the world the lives of millions are affected by their working conditions. The responsibility to provide decent working provisions concerns - among other actors - the governments: ratifying ILO conventions is the first step a country can take in this regard, followed by enacting suitable legal regulations and enforcing those effectively. However, national labour law is often not sufficient, either because it doesn’t cover all of the issues affecting workers, or because it is too general. The role of collective bargaining could then be crucial to improve the effect of the labour law, by giving better provisions, tackling the issues in a more detailed way, and adapting the regulations for the workers of a specific sector or company. But is this really happening? Are collective agreements improving the provisions of national regulations? Where is this tool being used in the most effective way? This paper strives to answer these questions, focusing in particular on the capability of collective bargaining in guaranteeing equality in the workplace and improving the lives of women workers (and/or other workers with difficult life-work balance conditions) around the world. Gender equality, paternity/maternity leave, childcare provisions, discrimination, and sexual harassment are among the topics examined in this research. The analysis covers the content of 700 recent collective agreements (valid in 2010 or later) coming from 46 countries in Africa, Latin America, Europe and South Asia. These agreements have been collected by the WageIndicator Foundation and are coded in the WageIndicator Collective Agreements Database, a work which is made possible by the contributions of several funders. Clauses related to work and family balance arrangements are common in the analysed agreements: more than 80% of them have provisions on such topics. Continents and countries address each topic in a different way. For example, in some cases South Asian agreements are more advanced (like in clauses prohibiting discrimination and violence), and in other instances it is Africa that gives the best provisions, like in maternity-related clauses. Some countries are leading the way – each in a different topic - and could be taken as a model to follow: among others, Ghana (breastfeeding breaks), Costa Rica (paternity leave) and Indonesia (violence and discrimination, sexual harassment). Data also show that equality issues are not similarly addressed: less than half of the agreements contain clauses about that.
Access the full working paper in English

Raising Awareness and Compliance on 48 Themes in 152 Countries with WageIndicator DecentWorkCheck - July 2017

This paper presents a new way of comparing labour market regulations worldwide, i.e., through worker rights perspective. It documents a new tool, called DecentWorkCheck and uses it to analyse de-jure labour market institutions around 48 themes in 152 countries of the world. This selfassessment tool uses substantive elements of decent work agenda and converts these into legal indicators/questions that workers can easily respond to and know whether they are employed in decent working conditions. The comparative work aims to raise awareness among the masses about their rights and obligations at the workplace. The work presents a great opportunity to enhance worker awareness about their rights and can be expanded to further countries. The work is equally useful for academics, employers and policy makers worldwide. It maps 33 labour law indicators for 152 countries of the world and analyses labour law changes for more than 70 countries over the last five years (2012-17). The paper contends that compliance with labour legislation can be improved by increasing labour regulation awareness among the masses including workers and employers. WageIndicator’s work on labour law database creates this opportunity to increase awareness on labour rights in the most cost effective way. In 2016 alone, 39.5 million Internet users visited labour law pages on 92 WageIndicator country websites.
Access full working paper in English

Estimating Living Wage Globally - July 2017

In the last decade the concept of living wage has received renewed international attention. This paper contributes to the living wage discussion and introduces a method to calculate living wage globally. The proposed approach is innovative in the way that it uses prices collected through web-surveys in order to provide timely, reasonably accurate and globally comparable estimates. The calculation is based on more than 1,730,000 prices collected since 2014 through the Cost of Living Survey initiated by WageIndicator. The survey is specifically designed to ask web visitors about consumer prices of about 100 goods and services. The estimated living wage represents the amount of money sufficient to cover food expenses, accommodation costs, transportation expenses and other expenses together with a provision for unexpected events. Finally living wage is corrected for income tax, and social contributions to be comparable to minimum wage and real wages which are gross earnings.  The living wage is estimated for 54 countries (of which half are low and middle income countries in Africa, Asia and Latin America) and rates are contrasted with the indicators of national poverty line and national statutory minimum wages. Living wage is normatively based and offers an additional metric of economic adequacy that reflects the needs of workers and their cost of living.
Access full working paper in English

The importance of foreign language skills in the labour markets of Central and Eastern Europe: assessment based on data from online job portals - June 2017

This paper investigates the role of foreign language skills in the Visegrad Four countries’ labour markets using data obtained from key online vacancy boards in these countries and from an online wage survey. Firstly, it considers the demand for language skills based on vacancies and then builds on this information by analysing the wage premium associated with foreign language skills on the occupation and individual level. The results indicate that English language knowledge is highly in demand in the Visegrad region, followed by the command of German language. Particularly, English proficiency appears to be correlated with higher wages, when controlled for common wage determinants in a regression.
Access full paper in English

(Un)beliveable wages? An analysis of minimum wage policies in Europe from a living wage perspective - June 2017

Minimum wage is one of the most debated issues in the labour policy area. Often perceived as a trade-off between employment and equality in earnings, the debate on minimum wage is highly polarized. With regard to the undergoing discussions on the Social Pillar of the European integration, we aim to extend the debate to include the aspect of minimum living standards, by empirically showing the gap between minimum wages and the minimum living wages in the peripheral countries of the European Union.
Access full paper in English

Can Airbnb provide livable incomes to property owners? - June 2017

In this paper, we explore the Airbnb payoffs on the macro (global), mezzo (national) and micro (city) level. The main aim of the paper is to pilot a methodology for exploring, whether Airbnb can serve as a source for income replacement. Combining a variety of data sources on the affluence of a given location, we aim to estimate the potential payoffs to property owners from renting out a property on Airbnb vis-à-vis the living cost in that place. We discover a great variety of payoffs between individual countries, regions and city districts, which appear to be quite complex and cannot be universally simplified to indicators such as prosperity or tourists visits. Many interesting patterns found in this study would require further examination.
Access full paper in English

An Analysis of Wages and Collective Bargaining in Tanzania - 2016 - May 2017

This report analyses to state of wage bargaining in Tanzania looking at the labour/employment legislation, the current minimum wage and how they are derived by sector. The report also analyses the conditions of service in the collective bargaining agreements focusing on what some of the agreements provide for. The methods used to compile this report were both qualitative and quantitative; it included carrying out key informant interviews with some experts at Trade Union Congress of Tanzania (TUCTA) and the Association of Tanzania Employers (ATE). However, the report compilation was majorly based on desk research, where documentary evidence on policies on wages and collective bargaining agreements were reviewed.
Download the full report in English

Minimum and Living Wages in Zambia: Some Analytical Considerations for Improving Workers’ Conditions - May 2017

Across the world, minimum wage rules play an important role in shaping the wage structure among the lowest paid (ILO, 2010). However, the character of effects depends on a vector of interlinkages and interactions with structures of collective bargaining and how the level of the minimum wage relate with the living conditions for workers and typical families. Using the Wage Indicator Foundation Database, this paper sets out to analyse how minimum wages in Zambia relate with the cost of living for workers and typical families in order to understand what would constitute a model collective agreement in Zambia and thus inform trade union strategies and actions for improving workers’ conditions.
Download the full report in English

Scores in groot- en detailhandel - March 2017

Vorige keer bespraken we uitkomsten van het WIBAR-3 project, waarin we onderzochten hoe de positie van vakbonden in CAO-onderhandelingen kan worden verbeterd. We gaan nu nader in op de relatie tussen management en vakbond in twee van de vijf onderzochte sectoren, namelijk groot- en detailhandel. Bij elkaar telden die twee sectoren in de 23 betrokken EU-landen in 2014 ruim 23 miljoen werknemers, verdeeld over 230 bedrijven. Er is nagegaan hoe de relatie tussen management en vakbond (hierna MAN-VB) scoorde op een rangorde van 1 (totaal geen relatie) tot 5 (coöperatieve relatie, vastgelegd in overeenkomsten of verklaringen).
Download the full PDF in Dutch

Institutional arrangements regarding Minimum Wage Setting in 195 countries - February 2017

ILO Conventions C026 and C131 challenge countries to implement minimum wage-fixing mechanisms. How many countries do have a statutory minimum wage ((S)MW)? How many apply differentiated MWs? How many set MW by Collective Bargaining (CB)? And how many do not have either of these? This paper adresses these four questions. On this behalf we merged 12 databases with information about MW fixing mechanisms and their coverage (Eurofound, ICTWSS, five ILO databases, MACHequity, three WageIndicator databases, WorldBank). They vary regarding years and countries covered and characteristics coded. Europea and Latin America were best represented, co Oceania least. The merged database includes information about 195 countries for five years (2011 – 2015). Clearly, the absence of a single institution responsible for collecting MW policies and rates impedes producing adequate wordwide overviews. Against this backdrop we present and discuss outcomes of our inventory. Based on the harmonised database (97 countries with data covering all five years) we found that between 2011 and 2015 the percentage of countries with a SMW policy increased from 92% to 94%. According to the merged database (all 195 countries) between 75% and 93% of these countries applied a MW-fixing mechanism in at least one year. If a differentiated MW is defined as covering part of the dependent labour force only data is available for OECD countries and some others, indicating that 15% of the 48 countries at stake applied a partial minimum wage. If a differentiated MW is defined as covering the entire dependent labour force though with varying rates, a database of 76 countries with a SMW allowed to conclude that 53% applied differentiated MWs. Most breakdowns were by industry, followed by geographical areas and occupation. We found that countries with multiple MWs tend to mimic CB outcomes. Using the merged database we found that less than 3% of developing countries applied MW fixing through CB. Across Europe this share was considerably higher but decreasing. We detailed the underlying changes. Finally, we studied which countries recently did not have a MW; this was the case (over at least three years) for 16 countries.
Download the Working Paper in English

Multinationals en vakbonden - January 2017

In het zojuist afgesloten WIBAR-3 project hebben we onderzocht hoe de positie van vakbonden en CAO-onderhandelingen kan worden verbeterd. Met dit doel zijn voor 23 landen de vijf grootste bedrijven geselecteerd in vijf sectoren: metaal en elektrotechniek, groothandel, detailhandel, ICT en transport en telecom. Zo kwamen we op 575 bedrijven. Daarvan waren er 451 onderdeel van een multinational, 54 waren staatsbedrijven (voornamelijk telecom) en 70 opereerden puur nationaal. Vervolgens is er per bedrijf nagegaan hoe de relatie tussen management en vakbond (hierna MAN-VB) scoorde op een rangorde van 1 (totaal geen relatie) tot 5 (cooperatieve relatie, vastgelegd in overeenkomsten of verklaringen). 
Download the PDF in Dutch

Living Wages in Nigeria - December 2016

Minimum wage rates are under discussion in Nigeria. Since 2011, the minimum wage remained unchanged at Nigerian Naira (NGN) 18,000. In April 2016, the Nigerian Labour Congress and the Trade Union Congress (TUC), the two confederal labour organisations in the country, proposed NGN 56,000 as the new national minimum wage to the Federal Government. Will this be a living wage? In June 2016, the Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl) asked the WageIndicator Foundation to work out an estimate for living wages in Nigeria, focusing on Lagos State.
Download the full report in English

Occupations Observatory - Methodological Note - August 2016

As a result of technological progress and economic change, new occupations have emerged in the labour market while other occupations have become redundant and disappeared. Along with these new and emerging occupations, new skills have been introduced that can be developed through formal education, on-the-job training or learning-by-doing (or in some other way). This paper presents the Occupations Observatory, which we have created with the aim of providing up-to-date information on these changes in the labour market – reflected in the rise of new occupations and their corresponding skill changes – to policy-makers, researchers, educational institutes, job seekers and many other stakeholders (and how occupational dynamics feed into the occupational classification schemes). We focus not only on new occupations that did not exist before but also on new occupations in terms of recognition, awareness and importance.
Download the full report in English

Gender Equality and Work/Family Balance Arrangements in Collective Agreements in Africa, Latin America and South East Asia, on the basis of the WageIndicator CBA Database - December 2015

ILO regularly receives requests for support to constituents on how to strengthen gender equality through collective bargaining. Also the 2009 International Labour Conference Resolution and Conclusions concerning gender equality at the heart of decent work makes specific mention of how collective bargaining can ensure the systematic integration of gender dimensions into labour market and macroeconomic policies in general, and address specific issues such as gender pay gap, enhanced protection against discrimination, work-family measures, and childcare infrastructure, sexual violence and harassment, and the promotion of female employment . ILO engaged the WageIndicator Foundation, which, because of its extensive Collective Agreement Database, can provide data on clauses in collective agreements that enhance gender equality (e.g. maternity protection, violence at work, equal pay) in a range of sectors, countries and at different negotiation levels in order to analyse content and identify innovative clauses about work and family arrangements and gender issues.
Access the full report in English 

GPG clauses in collective agreements, including summaries of the discussions in the trade unions - WITA GPG project - October 2016

Summary: Social partners’ further sensibilisation, creation of usable tools and measures to identify, monitor and fight GPG, promotion of training and creation of training materials at company level is a must to reach results in decreasing GPG. During the preparatory phase several good practices from EU countries and clauses to collective agreements were recollected. Following the discussions with employees’ and employers’ representatives in the three countries – Hungary, Spain and the Netherlands – the following clauses could be identified to wider use naturally always taking into consideration that in the different countries the different labour laws regulate the working and employment conditions. At the end of the day we could identify the following lessons on the base of the discussions and the following clauses to reduce GPG proved to be the most important...
Download the full report in English, in Dutch, or Hungarian 

Salaire décent au Niger - October 2016

Les salaires minima et les salaires décents font l’objet de discussion. CNV International et la Fondation WageIndicator ont mis au point un concept et une application pour comprendre plus/maîtriser les salaires décents. Dans ce rapport, nous montrons ce que peut nous apporter la recherche sur le coût de la vie. 

La collecte de données sur le coût de la vie au Niger en juillet et en août 2016 a eu lieu dans trois régions : Dosso (sud-est, à 2 heures de la capitale), Maradi (sud-est, à un jour de route de la capitale) et la région de la capitale Niamey.
Download the full report in French

Living wages in Niger - October 2016

Minimum wages and living wages are under discussion. CNV International and WageIndicator Foundation developed a concept and app to get more grip on living wages. In this report we show what research on cost of living can bring us. The data collection for cost of living in Niger during July and August 2016 took place in three regions: Dosso (south east, 2 hours from the capital), Maradi (south east, one day’s drive from the capital) and the capital region Niamey. 
Download the full report in English

Living Wages in Cambodia - October 2016

Minimum wages and living wages are under discussion. CNV International and WageIndicator Foundation developed a concept and app to get more grip on living wages. In this report we show what research on cost of living can bring us. The data collection for cost of living in Cambodia took place in July and August 2016. The data collection took place in two regions in Cambodia: Mondul Kiri and capital region Phnom Penh. Mondul Kiri is an 6 hours’ drive from the capital and seen as small city/ rural region. 
Download the full report in English

Toeslagen en vergoedingen - September 2016

Een van de internationale onderzoeksprojecten waar we momenteel aan meewerken betreft een oud maar nog steeds actueel thema: het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen. Dit zogeheten WITA-project is toegespitst op de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Een onderdeel van het project gaat over de kloof bij toeslagen en bonussen. Voor dit project zijn gegevens gebruikt uit de continue online Loonwijzer Salary Survey en de Mini-survey, verzameld tussen januari 2014 en juni 2016 in 24 lidstaten van de Europese Unie en in totaal betrekking hebbend op meer dan 500.000 werknemers. 
Download the report in Dutch (NL)

Living Wage in Indonesia - September 2016

Minimum wages and living wages are under discussion. CNV International and WageIndicator Foundation developed a concept and app to get more grip on living wages. In this report we show what research on cost of living can bring us. The data collection for cost of living in Indonesia took place between June and August 2016. The data collection took place in 8 regions. The cost of living data collected point to an important finding: the minimum wage is not enough to fulfill the daily needs in some of the regions where our research took place.
Download the report in English

WageIndex Sector analysis of the Netherlands - September 2016

The main purpose of the fourth edition of the Loonwijzer – Monsterboard Wage Index report is to describe some of the key characteristics of the workforce in ten selected sectors of the Dutch labor market. In the first chapter, we study these ten following sectors: (i)       Agriculture, forestry, fishing, (ii)     Construction, technical consultancy, (iii)    Education, research, (iv)    Financial services, banking, insurance, (v)     Healthcare, caring services, social work,  (vi)    Hospitality, catering, tourism, (vii)    Manufacturing, (viii)   ICT services, (ix)    Legal and market consultancy, business activities, (x)     Transport, logistics. Like in the previous reports, in the Legal and market consultancy, business activities sector we also define the Marketing and communication sub-sector, and study key developments in this sub-sector as well. This Wage Index report focuses on the Dutch labour market, but for certain figures, where the data intake is sufficient, a comparison of Dutch figures with other major European countries is also included. The sample includes observations from the last two calendar years, 2014 and 2015, and most of the tables and graphs presented in this report provide a year-to-year comparison of the key figures from 2014 and 2015.
Download the report in English

This report is part of Workstream 1 ‘GPG analytical activities’ in the WITA GPG project, and specifically addresses Output 1 in this Workstream. Output 1 aims to methodologically explore the gender pay gap, with a focus on wages and monetary and non-monetary allowances. This is report 1.4 “Analyse the GPG in monetary and non-monetary allowances, such as extra pay, bonuses, payments in kind, social security contribution and entitlement, pay arrears, etc. in EU-28+Turkey”. For the analysis in this report we used the data from the continuous online WageIndicator Salary Survey and its Mini-survey, collected between 2014/01 and 2016/06.1 In this time frame, WageIndicator did not had a Salary Survey and a Minisurvey in two countries, notably Croatia and Cyprus. Hence, this report presents graphs about the monetary and non-monetary allowances and bonuses for 27 European countries. 
Download the full report in English

Manual for the Cost of Living Application in French. The Cost of Living Application is an offline application of the online web-survey. You can download it and put it on the desktop of your laptop, or you home-page of your smartphone. You can then use the app on your phone or laptop without needing credit, WiFi or another form of internet connection. You can use the app everywhere you go: the market, supermarket, in people’s homes, while visiting friends, while hanging out with your family – Ask away! 
Download the Handout in English or visit: costofliving.wageindicator.org
Download the Handout in French 

Background: This study used the global WageIndicator web survey to answer the following research questions: (RQ1) What are the migration patterns of health workers? (RQ2) What are the personal and occupational drivers of migration? (RQ3) Are foreign-born migrant health workers discriminated against in their destination countries? 
Conclusions: Migration generally seems to ‘pay off’ in terms of work and labour conditions, although accrued benefits are not equal for all cadres, regions and routes. Because the WageIndicator survey is a voluntary survey, these findings are exploratory rather than representative.
Download the full paper in English

Leefbaar loon in Azie - June 2016

De Nederlandstalige publicatie van het Living Wages in the Garment Industry in Asia rapport van de WageIndicator Foundation en AIAS Amsterdam in Zeggenschap. 
Download the paper in Dutch

Codebook WageIndicator Salary Survey - June 2016

This document contains the variable and value information of the dataset of the WageIndicator Salary Survey, a web survey on work and wages, annual release 2015, for the version delivered to the IZA data archive. The IZA dataset comprises of a reduced list of all variables in the web survey, and it contains for the continuous survey questions only. This document does not contain the variable and value labels of the project survey questions. More information about the web survey can be found in the 2010 codebook.
Download the Codebook in English

Handout Cost of Living Application - user guide - June 2016

The Cost of Living Application is an offline application of the online web-survey. You can download it and put it on the desktop of your laptop, or you home-page of your smartphone. You can then use the app on your phone or laptop without needing credit, WiFi or another form of internet connection. You can use the app everywhere you go: the market, supermarket, in people’s homes, while visiting friends, while hanging out with your family – Ask away! 
Download the Handout or visit: costofliving.wageindicator.org
Download - Coût de la Vie App – Guide de l’utilisateur 

The Living Wage Eastern Africa project 2013-2016. Mid-Term Evaluation Final Report - June 2016

The starting point of the Living Wage1 Eastern Africa project (LWEA) was the preceding project ‘Decent Work Checks Southern Africa’, implemented in South-Africa, Zambia and Mozambique in the period 2009-2011. The LWEA is a follow-up project financed by the Dutch Ministry of Foreign Affairs and runs from 2013-2016. Enhancing food security in developing countries was one of the overarching policy aims of Dutch development cooperation in 2013. This position links up with United Nations policies. Their joint concern is prompted by the fear that the food crisis will be worsening over the coming decades. This combination of national and international priorities led the WageIndicator Foundation to design the LWEA project.
Download the Mid-Term report in English

Manual and codebook of the WageIndicator Collective Agreements Database - Version 2 - May 2016

In a globalised world comparative and up-to-date data on wages and wage setting institutions is needed to understand the global economy in relation to national labour markets and industrial relations systems. Collective bargaining is considered an important instrument in wage-setting processes. However, this assumption is not underpinned with rich empirical data, because very little is known about what exactly is agreed in these collective bargaining agreements. Social partners or governmental institutions in some countries maintain databases with collective agreement texts, but few of them code the text according to a predefined set of characteristics. One reason may be that such databases require prolonged efforts to collect, read and code collective agreements. Even if databases are maintained on a country basis, across countries these agreements will be coded differently and on different levels of detail; thus, cross-country comparisons are not possible. This lack of data is an obstacle to the exploration of the range of issues negotiated in collective agreements, as well as their impact on individual labour market outcomes. It challenges the need for a global collective agreement database. This version is based on Version 1 from February 2016. 
Download the full manual in English

WageIndex report India: WageIndicator Foundation and Monster India - May 2016

The analysis presented in this report is based on the WageIndicator dataset covering the period of 2 years and 9 months, from January 2013 to September 2015. This report provides a comparison of wage and working conditions figures for three periods: calendar year 2013, calendar year 2014 and the first three quarters of 2015 (January – September 2015). The wage analysis is based on data collected from the Paycheck.in, Salary Calculator and Monster Salary Index from the aforementioned periods. The sample used for the analysis consists of 31,193 respondents, approximately 86.50% of which are men and the remaining 13.50% are women. The sample contains only employees; wages of self-employed people are excluded. Employees from different age groups, varied industries, and various hierarchical positions in their respective occupations are included in the sample.The data from the Indian labour market analyzed in this report is classified into eight different sectors: Legal and market consultancy, business activities; Information and communication technology (ICT); Health care, caring services, social work; Education, research; Financial services, banking, insurance; Transport, logistics, communication; Construction and technical consultancy; Manufacturing. As the analyzed data comes from online surveys, it has some specific characteristics, such as the sectoral structure of collected observations: the majority of observations come from these three sectors: Financial services, banking, insurance (23%), Manufacturing (21%), and ICT (19%). 
Download the full report in English

Wages in Context in the Garment Industry in Asia - April 2016 

This report is the result of a study undertaken for the Ministry of Foreign Affairs, the Netherlands, on behalf of the Asian Living Wage Conference (ALWC) in Pakistan in 2016. The Asian Living Wage Conference (ALWC) aims to engage Asian textile-producing countries in the initiatives of EU and US brands and multi-stakeholder initiatives to implement living wages. The ALWC will highlight the need to link the supply chain initiatives of brands to the collective bargaining processes between local unions and employers (ACT/IndustriALL MoU is best practice). A good understanding of the country specific wage context is thereby of utmost importance. The Ministry has asked WageIndicator Foundation to prepare input for the conference, among others by specifying the cost of living in the garment industries in all countries concerned. The Ministry has asked the Foundation specifically: 
• to provide information about labour law, minimum wage setting and minimum wage levels pertaining to the garment industry in nine Asian countries (Bangladesh, Cambodia, China, India, Indonesia, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam); 
• to include an overview of sources providing information about wages of garment workers in these countries, and provide information about these wage levels; 
• to give insight in the cost of living levels and related living wage levels in the garment industries; 
• to prepare an overview of the country-specific hurdles for realising living wages, such as prices/cost of living, purchasing policies of brands, employment contracts, based on interviews with experts.

Download the full report in English - or download a handout per country: Bangladesh, Cambodia, China, India, Indonesia, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam

Wages in Context in the Garment Industry - the case of Bangladesh

This Handout highlight the wages in context in the garment industry in Bangladesh. 
Download the Handout in English 

Wages in Context in the Garment Industry - the case of Cambodia

This Handout highlight the wages in context in the garment industry in Cambodia. 
Download the Handout in English

Wages in Context in the Garment Industry - the case of China

This Handout highlight the wages in context in the garment industry in China. 
Download the Handout in English

Wages in Context in the Garment Industry - the case of India

This Handout highlight the wages in context in the garment industry in India. 
Download the Handout in English

Wages in Context in the Garment Industry - the case of Indonesia

This Handout highlight the wages in context in the garment industry in Indonesia. 
Download the Handout in English

Wages in Context in the Garment Industry - the case of Myanmar

This Handout highlight the wages in context in the garment industry in Myanmar. 
Download the Handout in English

Wages in Context in the Garment Industry - the case of Pakistan

This Handout highlight the wages in context in the garment industry in Pakistan. 
Download the Handout in English

Wages in Context in the Garment Industry - the case of Sri Lanka

This Handout highlight the wages in context in the garment industry in Sri Lanka.  
Download the Handout in English

Wages in Context in the Garment Industry - the case of Vietnam

This Handout highlight the wages in context in the garment industry in Vietnam 
Download the Handout in English

What do workers do? Measuring the intensity and market value of tasks in jobs - April 2016

Do occupations refer to the same work activities, as assumed in occupational classifications such as the International Standard Classification of Occupations from the International Labor Organisation (ILO)? Up to now, no large-scale empirical testing of this assumption has been conducted, whereas occupations are a core variable in socio-economic research. Using the task descriptions provided for all ISCO 4 digit occupations, the frequency of task implementation was tested using respondents in the multi-country, multilingual WageIndicator web survey on work and wages in 13 countries. The web survey targets individuals in the labour force. Depending on their self-selected occupation, the relevant task list was shown and respondents were asked to tick on a 5-point scale how often they performed each task. For 427 occupations (ISCO08 4 digits) in total 3,237 occupation- specific tasks were available. Between November 2013 and August 2015 33,678 respondents had completed the tasks questions for their respective occupations. The results show that task measurement is feasible because it can generate sufficient observations to allow for analysis for a range of detailed, 4-digit occupations. Moreover, given that the WageIndicator web survey also holds data on wages, the median and average hourly wages (in Euro) could be computed for each task separately, showing that the average wages of tasks performed on a daily or weekly basis ranged between 5 and 34 Euro. The data collection challenges future empirical testing of hypotheses concerning the variation in task frequencies and their related wage premiums within and across countries, across occupations’ skill levels, across firm sizes, across regions and alike.
Download full paper in English

Codebook of the WageIndicator Cost of Living Survey - April 2016

WageIndicator operates a Cost of Living Survey asking the prices of in total 380 items (see Section 2), relevant to identify a living wage. This survey is posted on all national WageIndicator websites and is in the national languages. In 2015, the Cost of Living Survey was offered in 46 languages and in 84 countries, with more countries and languages expected in 2016. The websites attract millions of visitors, because they publish urgently needed but usually not easy accessible information for the public at large. Through Search Engine Optimisation the WageIndicator Foundation undertakes large efforts to attract visitors, in 2015 resulting in more than 30 million unique visitors. The web visitors are invited to complete the survey, either for one item or for all. Apart from the survey questions about prices, the survey includes a question about the respondent’s province and city in order to specify for geographical variation in cost of living levels. Hence, the web survey is a multi-country, multilingual, continuous, volunteer web survey. The list of items is mostly similar across countries, but the food items include country-specific items, thereby reflecting national food preferences. See for an explanation of the data collection and the list of items, Guzi and Kahance (2014), Guzi (2015) and Guzi et al. (2015). See for the list of countries with a Cost of Living survey: http://www.wageindicator.org/main/salary/living-wage/wageindicator-cost-ofliving-survey).
Download the full Codebook in English

Manual and Codebook for WageIndicator's CBA Database - Version 1 - February 2016

In a globalised world comparative and up-to-date data on wages and wage setting institutions is needed to understand the global economy in relation to national labour markets and industrial relations systems. Collective bargaining is considered an important instrument in wage-setting processes. However, this assumption is not underpinned with rich empirical data, because very little is known about what exactly is agreed in these collective bargaining agreements. Social partners or governmental institutions in some countries maintain databases with collective agreement texts, but few of them code the text according to a predefined set of characteristics. One reason may be that such databases require prolonged efforts to collect, read and code collective agreements. Even if databases are maintained on a country basis, across countries these agreements will be coded differently and on different levels of detail; thus, cross-country comparisons are not possible. This lack of data is an obstacle to the exploration of the range of issues negotiated in collective agreements, as well as their impact on individual labour market outcomes. It challenges the need for a global collective agreement database. 
Download the full Codebook in English

WageIndicator Labour Law Database: A Comparative Tool for Understanding Labour Laws in 80 Countries - March 2016

An introduction to the ever growing worldwide database of Labour Law of the WageIndicator Foundation which functions as a comparative tool for understanding Labour Laws in 80 countries. The powerpoint presentation is freely available, and includes text spoken by Iftikhar Ahmad himself, the creator and manager of the worldwide database.
Download the PowerPoint Presentation in English

Netherlands: Gender Pay Gap country report (WITA GPG) - March 2016

This report belongs to the WITA GPG project (With innovative tools against gender pay gap). Tendencies in the Netherlands are: decreasing average Dutch GPG around EU average The GPG in the Netherlands was particularly high and higher than the EU average in the years of the economic crisis; in 2008-2011 it was higher or near to 18%. Since 2012 the Dutch GPG started to decrease slowly, although in 2012 the Dutch GPG was higher than the EU average. In 2013-2014 the Dutch GPG was already around the EU average (around 16%). 
Download the full report in English

Explanatory manual about the global Minimum Wage Database of WageIndicator - March 2016

In a globalized world, comparative and up-to-date data on wages and wage setting institutions is needed to understand the worldwide economy in relation to national labour markets, wage setting processes and industrial relations systems. Minimum wage setting is considered an important feature of a country’s wage-setting. Decision making bodies such as wage boards are designed for decision making, but their dissemination capacities are mostly not well developed. When information is lacking, it is hard for employers to comply with the minimum wage rates and for employees to check if they are paid accordingly. In the 2000s the Internet offered unmet possibilities for dissemination. WageIndicator stepped into this area, see http://www.wageindicator.org/main/salary/minimum-wage.
Download the full manual in English

Minimum Wage Comparison Asian countries - Minimum Wage Fixing - February 2016

For countries which have a minimum wage, the minimum wage fixing system differs according to objectives and criteria, machinery and procedures, coverage, and subsequent adjustment as well as the operation and enforcement of rules established. In many countries, a tripartite committee sets minimum wages or commission comprised of representatives from workers, employers, and the government, while in others they are set by executive decree or legislative actions. 
This report is a part of a series of reports, which will cover various aspects of minimum wage in Asian countries like, Official Representation of Minimum Wages, Minimum Wage Fixation, Legal Compliance and Minimum Wage Rate Comparison. For the comparative analysis of minimum wage representation in Asian countries, we have considered only those, which are under the Wage Indicator project1. These countries are: Cambodia, China, India, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka and Vietnam. 
Download the full report in English

Spain: Gender Pay Gap (GPG) country report - February 2016

In the last years – starting from 2011 - the unadjusted gender pay gap in Spain used to be above the EU average. In 2013 it was already among the highest values with its 19,3%. The GPG in Spain deteriorated particularly strongly in the years of the economic crisis; from 2008 to 2012 the Spanish GPG increased by 3,2 percentage points. In the EU there were only two countries (Portugal and Italy) preceding Spain in this. (But we have to note that their GPG used to be originally much lower than the Spanish.) Following 2012 we see a minor improvement in 2013 and stagnation in 2014. According to the latest available figure (Eurostat) the Spanish unadjusted GPG in 2014 was 18,8%.
Download the full report in English

WageIndex Report India: Wages and working conditions in the financial sector. WageIndicator Foundation - February 2016

Some of the key findings are: India’s banking industry alone is expected to create approximately two million jobs throughout the next five to ten years; The median gross hourly wage in the financial sector is INR 300.23; Overall, 96% of respondents in this sector hold at least a Bachelor’s degree; Workers below 30 years of age earn on average INR 194 per hour; workers between the ages of 30-40 earn INR 335 per hour, and workers over 40 earn INR 507 per hour; Approximately 86% of survey respondents working in the financial sector were men; Men earn a gross hourly wage of INR 311.78, while a female receives only INR 256.61 per hour; The gender pay gap in the financial sector is about 18%. 
Download full report in English

WageIndex Report India: Wages and working conditions in the ICT sector. WageIndicator Foundation - February 2016

Some of the key findings are: The median gross hourly wage in the ICT sector is INR 346.42; Overall, 95% of respondents in this sector hold at least a 3-year Bachelor’s degree; Workers below 30 years of age earn on average INR 236 per hour; workers between the ages of 30-40 earn INR 450 per hour, and workers over 40 earn INR 695 per hour; Approximately 88% of survey respondents working in the ICT sector were men; Men earn a gross hourly wage of INR 365, while a female receives only INR 231 per hour; The gender pay gap in the ICT sector is about 37%. 
Download the full report in English

WageIndex Report India: Wages and working conditions in the manufacturing sector. WageIndicator Foundation - February 2016

Some of the key findings are: The median gross hourly wage in the manufacturing sector is INR 254.04; Overall, 93% of respondents in this sector hold at least a 3-year Bachelor’s degree; Workers below 30 years of age earn on average INR 131 per hour; workers between the ages of 30-40 earn INR 260 per hour, and workers over 40 earn INR 346 per hour; Approximately 90% of survey respondents working in the manufacturing sector were men; Men earn a gross hourly wage of INR 260, while a female receives only INR 195 per hour;The gender pay gap in the manufacturing sector is about 25%.
Download the full report in English

Was verdienen Diplom-Kaufleute? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-Datenbank - February 2016

The project "Lohnspiegel" did the data collection and analysis of income and working conditions of employees in Germany in the sector of "Diplom Kaufmann / women". The data is based on surveys from the beginning of 2011 to mid 2015. They found that the average gross monthly income of graduate merchants, excluding bonuses based on a 40 hour work-week is around € 4.851. Half of the graduated merchants earned less than € 4.705. 
Download the full Paper in German

Estimating the Likelihood of Women Working in the Service Sector in Formal Enterprises: Evidence from Sub Saharan African Countries - February 2016

The paper uses individual data for 9,957 female employees (drawn from a total sample of 29,332 individuals) in formal enterprises from 16 Sub-Saharan African (SSA) countries to analyse the likelihood of women in the service sector. A well-structured questionnaire was used in all the countries to collect the data required for the analysis. The data reveal that there is a significant higher presence of women (81.56 percent) working in services as compared to the manufacturing and agricultural sectors; indicating that the service sector is more favourable for women employment compared with men. This indicates that female employment not only in the service sector is a driver of growth, and thus high female employment rates indicate a country’s potential to grow more rapidly. More so, in many developing countries women’s employment is sometimes considered as a coping mechanism in response to economic shocks that hit the household.
The Full Paper in English

The Importance of Foreign Language Skills in the Labour Markets of Central and Eastern Europe: An assessment based on data from online job portals - January 2016

In a globalised world, knowledge of foreign languages is an important skill. Especially in Europe, with its 24 official languages and its countless regional and minority languages, foreign language skills are a key asset in the labour market. Earlier research shows that over half of the EU27 population is able to speak at least one foreign language, but there is substantial national variation. This study is devoted to a group of countries known as the Visegrad Four, which comprises the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Although the supply of foreign language skills in these countries appears to be welldocumented, less is known about the demand side. In this study, we therefore examine the demand for foreign language skills on the Visegrad labour markets, using information extracted from online job portals.
The Full Paper in English

Using online vacancies and web surveys to analyse the labour market: a methodological approach - January 2016

This paper discusses methodological issues arising from the use of online job vacancy data and voluntary web-based surveys to analyse the labour market. We highlight the advantages and possible disadvantages of using online data and suggest strategies for overcoming selected methodological issues. We underline the difficulties in adjusting for representativeness of online job vacancies, but nevertheless argue that this rich source of data should be exploited.
The Full Paper in English 

Hungary: The gap between the wages of men and women - January 2016

The phenomenon of the gap between men and women's earnings is one of the current management topics of today, and it is an issue that should be put on the agenda of many social partners for a variety of reasons. One reason is that the difference in pay between men and women (gender pay gap) in Hungary does not get better, but worse, according to the latest available data. 
Amazingly so, in EU comparison, in some aspects - like gender pay gap in public sector, in education, graduated employees - Hungarian women have the highest gender pay gap (at the expense of women). 
Full Report in Hungarian - Summary in English

Task implementation heterogeneity and wage dispersion - November 2015

Wage dispersion among observationally similar workers is still only partially unexplained by economists from both a theoretical and an empirical point of view. We found that the variation in task implementation in different occupations is related both to within-occupation wage dispersion and to cross-occupation wage levels: workers in high-wage occupations are less defined around a typical worker than those in other occupations.
The Full Report in English

Mobile Research Methods - October 2015

Among all the tools currently used, mobile devices, especially mobile phones, smartphones and tablets, are the most widespread, with their use becoming prevalent in everyday life within both developed and developing countries. This book focuses on the use of mobile devices in various research contexts, aiming to provide a detailed and updated knowledge on what is a comparatively new field of study.
The Full Report in English 

Violence against women at the workplace is a major problem, though the statistical evidence is not well developed for many countries. This report aims at gaining a better insight into the extent to which working women are facing violence at work. It focusses on women on sexual harassment and bullying at the workplace in the working age population (15-65 years of age).
The Full Report in English, French, Spanish 

Manual and Codebook of the WageIndicator Collective Agreements Database - September 2015

Download the Manual and Codebook

Inventory of Trade Union - Gender Pay Gap Policies and Activities in EU 29 countries - WITA GPG - September 2015

The equal rights and opportunities including the struggle for “equal pay for equal work” have been long time on the agenda of trade unions.
“Women have historically been paid less than men  for  doing  the  same  job.  Contrary  to  widespread  belief,  this  struggle  for  equal  pay  did not  start  in  the  1960s,  but  has  been  taken  up  by  women  workers  since  the  late  19th century....
The Full Report in English 

Women’s Frequently Asked Labour Rights Questions - September 2015

From 2012 to 2016, the International Trade Union Confederation (ITUC), the WageIndicator Foundation and the Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (AIAS) are running the Labour Rights for Women project with national trade union confederations and WageIndicator teams in twelve developing countries in Africa, Latin America and Asia. In this report, we present an overview of the information provided to workers in the project countries and the extent to which they make use of it.
The Full Report in English

10 Gender Pay Gap Clauses in Collective Agreements - WITA GPG - August 2015

Collective bargaining is one of the most important trade union tools to reach fair pay. Paradoxically the economic crisis of 2008 enforced trade unions to bargain for equality and collective agreements served to  reduce  pay inequalities.
Despite  of  the  importance  of  collective  bargaining  to  deal  with inequalities, there are difficulties like “women  tend  to  be  less  involved  and  represented,  therefore their needs and specific pay issues are “routinely ignored”.
The Full Report in English

15 Years of WageIndicator - August 2015

R e s u l t s . That is what we can proudly present after 15 years of hard work. Some of the contributors to this WageIndicator Conference Reader have been part of our rollercoaster ride right from the beginning. As you will leaf through this WageIndicator Conference Reader, you will find that each and every contribution speaks of commitment. All pieced together convey a broad picture of maturity and freshness. The old stem still produces new offshoots. The core is alive! What is this core?
The Full Conference Reader in English

Skill mismatch among migrant workers: evidence from a large multi-country dataset - July 2015

This article unravels the migrants’ incidence of skill mismatch taking into consideration different migration flows. Mismatch is the situation in which workers have jobs for which lower skill levels are required compared to their education.  Dataset (from a large multi-country web survey) particularly suited to investigate differences in skill mismatch between native and migrant workers is used.
The Full Report in English

Self-identification of occupation in web surveys - requirements for search trees and look-up tables - June 2015

Survey Insights: Methods from the Field. Can self-identification of occupation be applied in web surveys by using a look-up table with coded occupational titles, in contrast to other survey modes where an open format question with office-coding has to be applied? This article is among the first to explore this approach, using a random sampled web survey (N=3,224) with a three-level search tree with 1,603 occupations and offering a text box at the bottom of each 3rd level list.
The Full Report in English 

Is the web a promising tool for data collection in developing countries? - May 2015

This article helps to fill that gap by comparing similar non-probability-based web surveys (WEB) and probability-based face-to-face (F2F) surveys both to each other and to the labor force. An analysis of WageIndicator data on work and wages derived from surveys held in 2009–2013 in 10 developing countries.
The Full Report and Summary in English

Wage Index, Sector Analysis of the Netherlands; Loonwijzer – Monsterboard Wage Index - March 2015

The Loonwijzer – Monsterboard Wage Index is to describe some of the key characteristics of the workforce in ten selected sectors of the Dutch labor market. Levels as well as annual changes in key characteristics are studied in six focus areas. Lastly, worldwide wages are compared on 4 occupational groups.
The Full Report in English

WICARE Project Reports - March 2015

A project to improve expertise concerning wages and working conditions in the social services sector in the European Union. For this purpose, it collected survey data in 24 EU member states by means of a mixed mode approach of web-surveys and printed questionnaires adapted for the purpose of this specific project.
The Full Reports and Summaries in English and National Languages.

Workers and labour market outcomes of informal jobs in formal enterprises in 9 sub-Saharan African countries - February 2015

How can an informal job in formal establishments be defined? Who has an informal job? What are the labour market outcomes? This article uses data of comparable face-to-face surveys in nine countries: Benin, Ghana, Guinea, Kenya, Madagascar, Niger, Rwanda, Senegal and Togo. An index for job-based informality is developed, based on employment status and contribution and entitlement to social security.
The Abstract and Purchase link to the full report in English and French

WageIndex Analytical Report -India - February 2015

With substantial growth in some sectors like IT and ITES, automobiles, and pharmaceuticals; the effect is increasing productivity in several industries. Labour market segmentation is visible across sector, region, gender, caste, etc.

Comparing collective bargaining agreements for developing countries - January 2015

Purpose – The purpose of this paper is to fill several knowledge gaps regarding the contents of collective agreements, using a new online database. The authors analyse 249 collective agreements from 11 countries.
Findings – The authors find that 98 per cent of the collective agreements include clauses on wages, but that only few agreements specify wage levels. 
The Full Report and Summary in English

A web survey analysis of subjective well-being - January 2015

Purpose – The purpose of this paper is to explore the role of work conditions and job characteristics with respect to three subjective well-being (SWB) indicators: life satisfaction, job satisfaction and satisfaction with work-life balance.
Findings – The results shed light on the importance of certain job characteristics not only in determining job satisfaction, but also in other SWB domains.
The Full Report and Summary in English


The full report in English

Wages, Collective Bargaining and Recovery from the Crisis in the Netherlands - January 2015

Social partners accepted the re-placement of a voluntary ‘social minimum wage’ by a statutory minimum wage, introduced in 1969. There are good reasons to defend a wage-led strategy as a recovery option in the case of the Netherlands.
The Full Report and Summary in English

Bonus Payments in the Indian Formal Sector, 2008-2014 -January 2015

“Bonus Payments in the Indian Formal Sector” study attempts to identify the trends and pattern related to Executive Bonus Payment in Indian firms. The segment of executives covered in the study includes Managers, Supervisors, Senior Management, and Entry-level professionals.
The full report in English