Doorwerken tot 65 jaar of langer, wensen en verwachtingen

Download PDF:

Tijdens, K.G. (2011) Doorwerken tot 65 jaar of langer: wensen en verwachtingen?. Amsterdam, Rapport van ILC Zorg voor later, Stichting Loonwijzer/WageIndicator, en Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS) (NL) [Working until age 65? Employees’expectations and wishes]

 

ABSTRACT

De Loonwijzer enquête op www.loonwijzer.nl bevat sinds een aantal jaren een pagina met enquête vragen over onderwerpen die van belang zijn ILC Zorg voor later en voor de Loonwijzer. Dit rapport gaat in op de enquête vraag naar de verwachte en de gewenste leeftijd waarop werkenden willen stoppen met werken. De afgelopen jaren is dit onderwerp zeer in discussie geweest in de landelijke politiek en we verwachten daarom dat individuen hun wensen en verwachtingen terzake hebben bijgesteld in de loop van de tijd. Dit rapport gaat alleen in op de wensen en verwachtingen van werknemers. Dit betekent dat zelfstandigen, scholieren, WAO’ers, uitzendkrachten, en vergelijkbare groepen niet in de analyses zijn opgenomen.

In een recente landelijke enquête, de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2010 van TNO Innovatiegebied Arbeid, zijn vergelijkbare vragen gesteld. Uit de NEA rapportage blijkt dat in alle leeftijdsgroepen 45-50% van de werknemers verwacht tot het 65e jaar werkzaam te blijven. Onder de jongeren is een grote groep die dit nog niet weet, terwijl dit onder de 55-65 jarige werknemers nog maar een kleine groep is. Gevraagd of men na zijn 65e jaar door wil blijven werken, dan zegt in alle leeftijdsgroepen 13-17% van de werknemers dit te willen. Ook hier is er onder de jongeren een grote groep die dit nog niet weet, terwijl onder de 55-65 jarige werknemers 82% aangeeft dit niet te willen. Vrouwen willen minder vaak dan mannen tot het 65e jaar doorwerken, en ze willen nog minder vaak dan mannen na het 65e jaar doorwerken. Deze bevindingen komen in grote lijnen overeen met de bevindingen uit de Loonwijzer enquête, zoals deze in dit rapport worden besproken.


Loading...