Van Klaveren, M., & Tijdens, K.G., (2016. Toeslagen en ... Zeggenschap, 27(3), p 39

Van Klaveren, M., Tijdens, K.G., (2016. Toeslagen en vergoedingen. Zeggenschap, 27(3), p 39

Access PDF

 

ABSTRACT

Een van de internationale onderzoeksprojecten waar we momenteel aan meewerken betreft een oud maar nog steeda actueel thema: het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen. Het zogeheten WITA-project is toegespitst op de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Een onderdeel van het project gaat pver de kloof bij toeslagen en bonussen. 

 


Loading...