Beroep en geluk in Nederland -January 2014

Beroep en geluk in Nederland, Netherlands

Download pdf:

Kennis, S. (2014) Beroep en geluk in Nederland. Wat voor mensen zijn gelukkig in welke beroepsgroepen? Erasmus University Rotterdam, Master Thesis Sociology (NL)

 

Abstract:

Empirisch onderzoek naar geluk is sinds de tweede helft van de 20e eeuw flink toegenomen. Nederland behoort tot één van de gelukkigste landen ter wereld. Het geluk in Nederland is hoog omdat de keuzevrijheid groot is. Erfelijkheid, levensomstandigheden en levenskeuzen zijn belangrijke factoren die de mate van geluk beheersen. De meerkeuzemaatschappij maakt het soms lastig om belangrijke keuzes te maken, bijvoorbeeld de keuze voor een beroep. Aangezien we een groot deel van ons leven aan werk besteden en organisaties geluk in het werk steeds belangrijker vinden, is het wenselijk en nuttig om inzicht te verkrijgen in de mate van geluk per beroepsgroep tussen typen mensen. Dit artikel richt zich door middel van kwantitatieve data analyse op de vragen in welke beroepsgroepen wat voor typen mensen zich het gelukkigst voelen in Nederland en in hoeverre het zeker is dat een beroepsgroep gelukkig maakt. Met behulp van gegevens over de periode januari 2006 tot en met augustus 2013 van het wereldwijde loonwijzeronderzoek van WageIndicator zijn 125.359 respondenten over 128 gedetailleerde beroepsgroepen geanalyseerd. Door middel van het vergelijken van gemiddelde gelukcijfers en de spreiding daarvan wordt aangetoond dat er significante verschillen bestaan in de gemiddelde mate van geluk tussen beroepsgroepen als er onderscheid wordt gemaakt tussen typen mensen aan de hand van persoonskenmerken. De gelukcijfers tussen beroepsgroepen over 24 typen mensen variëren van 5,73 tot en met 8,61. Over het algemeen voelen mensen zich het gelukkigst in de specialistische- en vaardige beroepsgroepen. In welke beroepsgroep iemand zich gelukkig dan wel ongelukkig voelt en hoe groot de kans op geluk is, is echter afhankelijk van de combinatie van persoonskenmerken.


Loading...