Baanzekerheid en ontslag dreiging bij oudere werknemers

Download PDF:

Tijdens, K.G. (2011) Baanzekerheid en ontslag dreiging bij oudere werknemers. Amsterdam, Rapport van ILC Zorg voor later, Stichting Loonwijzer/WageIndicator, en Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS) (NL) [Job security for employees aged 50 and over]

 

ABSTRACT

Recent hebben een aantal bedrijven aangekondigd hun personeelsbestand te gaan verminderen, onder meer in de IT sector. De Loonwijzer enquête op www.loonwijzer.nl bevat een aantal vragen over baanzekerheid en over het vervallen van de baan, zoals door werknemers ervaren. Dit rapport gaat in op twee enquête vragen, namelijk of men verwacht over een jaar nog voor de huidige werkgever te werken en of men verwacht dat de huidige baan binnen een jaar zal komen te vervallen. In dit paper gaan we na wat het verschil is tussen de verwachting over een jaar nog te werken bij de huidige werkgever en de verwachting dat de huidige baan komt te vervallen. Het eerste zegt veel meer over de werknemer en zijn/haar arbeidsmarktgedrag, het tweede zegt veel meer over de werkgever en diens arbeidsplaatsenbeleid.

Dit rapport gaat alleen in op de verwachtingen van werknemers. Dit betekent dat zelfstandigen, scholieren, WAO’ers, uitzendkrachten, en vergelijkbare groepen niet in de analyses zijn opgenomen. In een recente landelijke enquête, de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2010 van TNO Innovatiegebied Arbeid, is een enkele vraag gesteld over werkzekerheid. Uit de NEA rapportage (p. 77) blijkt dat 24% van de werknemers aangeeft 'zeer tevreden' te zijn met de werkzekerheid van de baan, 63% zegt 'tevreden' te zijn, en 12% zegt 'niet tevreden' te zijn. Mannen zijn bijna twee keer zo vaak 'niet tevreden' met de werkzekerheid als vrouwen. In de oudste leeftijdsgroep (55-64 jaar) zijn werknemers minder vaak 'zeer tevreden' en 'niet tevreden', maar vaker 'tevreden' in vergelijking met de jongere leeftijdsgroepen. Alhoewel de vraagstelling in de enquete verschilt tussen de twee vragenlijsten, komen deze bevindingen in grote lijnen overeen met de bevindingen uit de Loonwijzer enquête, zoals deze in dit rapport worden besproken.


Loading...