Loonverschillen

Uit eerder onderzoek dat wij deden, bleek dat de detailhandel en de horecasector in diverse West-Europese landen gemiddeld steeds de laagste uurlonen hadden van alle sectoren. Dat was zo in Nederland, in Engeland, Duitsland, Frankrijk, Denemarken en nog andere landen. De hoogste gemiddelde lonen vonden we per land daarentegen in verschillende sectoren. Dit waren uitkomsten gebaseerd op cijfers uit de periode 2002- 2006 . Hierop voortbouwend, proberen we met behulp van Loonwijzer-cijfers uit 2009 enkele vragen te beantwoorden. Geldt een bepaalde rangorde van lonen naar sector nog steeds? En zo ja, geldt die ook buiten Europa?

Download PDF
Tijdens, K.G, Van Klaveren, M. (2010). Loonverschillen. Zeggenschap 21, (3), 43. (pdf, 720 kB)


Loading...