Van Klaveren, M., & Tijdens, K.G. (2017). Werkgelegenheid, Zeggenschap, 28(3), p 38 [NL]

Van Klaveren, M., & Tijdens, K.G. (2017). Werkgelegenheid, Zeggenschap, 28(3), p 38 [NL]

Access the new publication here: 

ABSTRACT

In het WIBAR-3 onderzoek hebben we recente cijfers voor alle 23 EU-landen op een rij gezet over de arbeidsverhoudingen in de vijf onderzochte sectoren: metaal en elektrotechniek; groothandel; detailhandel; de ICT-sector, en transport en telecommunicatie. Het ging hierbij vooral om de organisatiegraad van werknemers in vakbonden (in de grafiek ORG). de dekkingsgraad van cao's (CAO) en het aandeel van werknemers dat onder een sectorale CAO (SEC) viel. Het was een flinke klus om dit alles op te duiken. Maar toen hadden we ook wat. We kregen onder meer de kans om de ontwikkeling van de werkgelegenheid over 2008 tot 2014 te confronteren met kenmerken van de arbeidsverhoudingen. En om zo antwoorden te geven op vragen als: groeit de werkgelegenheid harder waar er weinig werknemers georganiseerd zijn en/ of onder een CAO vallen? Of maken de arbeidsverhoudingen per saldo niet uit? Of verschilt zo'n antwoord per sector?


Loading...