Van Klaveren, M., & Tijdens, K.G. (2017). Scores in groot- en detailhandel. Zeggenschap, 28(1), p 44 [NL]

Van Klaveren, M., & Tijdens, K.G. (2017). Scores in groot- en detailhandel. Zeggenschap, 28(1), p 44 [NL]

Access the publication here

ABSTRACT

Vorige keer bespraken we uitkomsten van het WIBAR-3 project, waarin we onderzochten hoe de positie van vakbonden in CAO-onderhandelingen kan worden verbeterd. We gaan nu nader in op de relatie tussen management en vakbond in twee van de vijf onderzochte sectoren, namelijk groot- en detailhandel. Bij elkaar telden die twee sectoren in de 23 betrokken EU-landen in 2014 ruim 23 miljoen werknemers, verdeeld over 230 bedrijven. Er is nagegaan hoe de relatie tussen management en vakbond (hierna MAN-VB) scoorde op een rangorde van 1 (totaal geen relatie) tot 5 (coöperatieve relatie, vastgelegd in overeenkomsten of verklaringen).


Loading...