Van Klaveren, M., & Tijdens, K.G. (2016). Multinationals en vakbonden. Zeggenschap, 27(4), p 42.

Van Klaveren, M., & Tijdens, K.G. (2016). Multinationals en vakbonden. Zeggenschap, 27(4), p 42.

Access the publication:

 

ABSTRACT

In het zojuist afgesloten WIBAR-3 project hebben we onderzocht hoe de positie van vakbonden en CAO-onderhandelingen kan worden verbeterd. Met dit doel zijn voor 23 landen de vijf grootste bedrijven geselecteerd in vijf sectoren: metaal en elektrotechniek, groothandel, detailhandel, ICT en transport en telecom. Zo kwamen we op 575 bedrijven. Daarvan waren er 451 onderdeel van een multinational, 54 waren staatsbedrijven (voornamelijk telecom) en 70 opereerden puur nationaal. Vervolgens is er per bedrijf nagegaan hoe de relatie tussen management en vakbond (hierna MAN-VB) scoorde op een rangorde van 1 (totaal geen relatie) tot 5 (cooperatieve relatie, vastgelegd in overeenkomsten of verklaringen). 

 


Loading...